Rejestracja

 

 

 

Dystans: 1,5 km - 40 km - 10 km

Opłaty startowe:
-pierwsze 500 pakietów - 80 EURO
-następne 500 pakietów - 100 EURO
-ostatnie 500 pakietów - 120 EURO

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat

Biuro zawodów - Warszawa
16.06.2019 r. godz. 10:00-19:00

Wprowadzanie rowerów - Strefa zmian T1, sobota, 15.06.2019 r., 12:00 - 20:30    

 

IRONMAN 5150 Warsaw- szczegóły rejestracji

1. Rejestracja na bieg odbywa się na SlotMarket.pl.
2. Po kliknięciu na zapisz się, nastąpi przekierowanie do formualrza rejestracyjnego.
3. Krok 1. - potwierdzenie wyboru dystansu.
4. Krok 2. - logowanie/założenie konta:
- osoby posiadające konto użytkownika na SlotMarket.pl, wybierają "zaloguj", a następnie wpisują login i hasło. Po zalogowaniu dane osobowe zostaną autoamtycznie zaimportowane do formularza. Jeżeli dane uległy zmianie, istnieje możliwość ich edycji.
- nowi użytkownicy wybierają "zarejestruj" i wypełniają wszystkie wymagane pola.
5. Płatność – po wypełnieniu formularza i kliknięciu na „zapłać”, nastąpi przekierowanie do systemu transakcyjnego Blue Media. Opłatę startową należy uregulować od razu przy rejestracji, online. Brak wpłaty przy rejestracji jest jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.
6. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:
- potwierdzenie rejestracji na zawody ze SlotMarket.pl (contact@slotmarket.pl),
- potwierdzenie płatności z DotPay,
- informacja o rejestracji w historii zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl.
- Pełna lista startowa zostanie opublikowana po zamknięciu zapisów.

UWAGA! Jeden użytkownik ma możliwość zarejestrowania ze swojego konta kilku osób. Do prawidłowej rejestracji niezbędne będzie skasowanie danych właściciela konta, które automatycznie importują się do formularza, i wpisanie danych osoby, którą rejestrujemy.

 

 

 

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com.  

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 16 lutego 2019 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zadowami (tj. do 02 maja 2019 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 02 maja 2019 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

UWAGA! Na zawodach IRONMAN 5150 Warsaw obowiązuje wszystkich uczestników posiadanie ważnej licencji PZTRi!