Rejestracja

Enea 5150 Warsaw Triathlon

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

 

Opłata startowa: 

- 100 Euro – do 30.04.2017 r.
- 125 Euro – do 31.05.2017 r. 

Dystans: 1,5 km - 40 km - 10 km

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat

Biuro zawodów - Plac Teatralny w Warszawie.
10.06.2017 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.

Wprowadzanie rowerów - Strefa zmian T1, sobota, 10.06.2017 r., 12:00 - 20:30    

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 5 miesięcy przed zawodami (tj. do 11 stycznia 2017 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 11 kwietnia 2017 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 11 kwietnia 2017 r.) opłata startowa nie jest zwracana.