Kardio Sport

 

To podstawowa diagnostyka kardiologiczna dla osób aktywnych kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, w którym lekarz w oparciu o wykonane badania laboratoryjne i diagnostyczne określa, czy stwierdzono przeciwwskazania kardiologiczne do amatorskiego uprawniania sportu o zwiększonym wysiłku fizycznym.

Zakres usług:

1. Badania laboratoryjne:
- morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
- glukoza na czczo
- kreatynina
- lipidogram

2. Analiza składu ciała, która pozwala określić m.in.:
- wiek metaboliczny
- zawartość w organizmie m.in. tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, wody

3. Badania czynnościowe pod kątem sportowym:
- EKG spoczynkowe (rejestrujące czynność elektryczną serca, pozwalające na ocenę jego rytmu i częstości pracy oraz na wykrycie nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego)
- próba wysiłkowa, pozwalająca na ocenę wydolności fizycznej organizmu (wykonywana w przypadku braku przeciwwskazań)

W celu zakupu pakietu Kardio Sport należy skontaktować się z nami poprzez e-mail: marek@sportevolution.pl

Placówki, gdzie można wykonać badanie znajdują się w następujących miastach:

- Warszawa
- Łódź
- Gdańsk
- Poznań
- Rzeszów
- Katowice
- Kraków