Ubezpieczenia NNW i od kosztów rezygnacji

 

Razem z naszym partnerem Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. przygotowaliśmy dla Was możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń, dzięki którym z jeszcze większym spokojem będziecie mogli przygotowywać się do startu, jak i bezpiecznie wystartować.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI chroni w określonych warunkach przed utratą kosztów związanych z opłatą startową. Ubezpieczyciel pokryje koszty w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w imprezie sportowej, jednak nie więcej niż rzeczywiste i udokumentowane koszty opłaty startowej.

Wypłata ubezpieczenia następuje w określonych w Warunkach Ubezpieczenia przypadkach. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed podjęciem decyzji o kupnie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można wykupić tylko i wyłącznie w dniu rejestracji do zawodów. Usługi nie można dokupić w późniejszym terminie.

W zakresie ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca świadczenia ubezpieczeniowe w przypadku rezygnacji z imprezy sportowej z losowej przyczyny.

(Koszt zawiera składkę ubezpieczenia wynoszącą 6,5% od sumy ubezpieczenia oraz opłaty manipulacyjne związane z obsługą ubezpieczenia. Kurs sprzedaży euro aktualny na dzień zawarcia umowy)