Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI chroni w określonych przypadkach przed utratą kosztów związanych z opłatą startową. Ubezpieczyciel pokryje koszty w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w imprezie sportowej, jednak nie więcej niż rzeczywiste i udokumentowane koszty opłaty startowej.

Wypłata ubezpieczenia następuje w określonych w Warunkach Ubezpieczenia przypadkach. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed podjęciem decyzji o kupnie ubezpieczenia. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można wykupić tylko i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.

(Koszt zawiera składkę ubezpieczenia wynoszącą 5,48% od sumy ubezpieczenia oraz opłaty manipulacyjne wynoszące ok. 5 EUR, związane z obsługą ubezpieczenia.)

 Informacje na temat celów i zasad przetwarzania danych przez TU Europa S.A. zamieszczona jest w Karcie Informacyjnej RODO.

Niniejsze oświadczenia oraz dane osobowe składam dobrowolnie. Potwierdzam prawdziwość wszystkich powyższych oświadczeń.