Biuro zawodów

Miejsce biura zawodów:

Warszawa, Plac Teatralny

Godziny otwarcia biura zawodów:
10 czerwca 2017 (sobota) w godzinach: 10:00 - 19:00. 
Uwaga! Biuro nie będzie czynne w dniu zawodów, tj. 11.06.2016 r. 

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. 

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian.

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.