Biuro zawodów

 

Godziny otwarcia biura zawodów:

SKWER KAHLA (sprawdź lokalizację)
15 czerwca 2019 (sobota) w godzinach: 10:00 - 19:00. 
Uwaga! Biuro nie będzie czynne w dniu zawodów, tj. 16.06.2019 r. 

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych;
- podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów. 

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian.

ODBIÓR PAKIETU DLA SZTAFETY
Pakiet startowy może odebrać kapitan (jedna osoba) bądź cała drużyna przychodząc razem do biura zawodów. Pakiety nie będą wydawane indywidualnie.
Jeśli pakiet odbiera tylko jedna osoba ze sztafety, musi:
- podpisać oświadczenie dostępne w biurze zawodów,
- okazać dokument ze zdjęciem,
- okazać skany/zdjęcia/kserokopie dokumentów pozostałych uczestników sztafety,
- przedstawić w formie papierowej oświadczenia podpisane przez pozostałych uczestników sztafety (zostawia w BZ).

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

 

Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.