Organizacja startu

 

ROLLING START

UWAGA! Kategoria wiekowa nie determinuje godziny startu. Wyboru strefy dokonuje zawodnik w strefie startu. 

Rolling start - organizacja: start podzielony na strefy czasowe (czas ukończenia pływania). Zawodnicy ustawiają się w strefie, zgodnej z planowanym czasem ukończenia pływania, niezależnie od płci/kategorii wiekowej. Od 9:10, w kolejności od najszybszej do najwolniejszej strefy, do wody będą wpuszczane ośmioosobowe grupy w odstępach 10 sekund. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startów.