Informacje ogólne

Enea 5150 Warsaw Triathlon  (1,5 km/40 km/10 km) 
Termin zawodów: 10 czerwca 2018 r.
Pływanie: Zalew Zegrzyński,  1 pętla. Start: wschodni brzeg Zalewu Zegrzyńskiego w ośrodku Rewita Wojskowym Domu Wypoczynkowym Rynia
Limit ukończenia pływania: 50 minut
Rower: 40,0 km. Start z parkingu środka Rewita WDW Rynia. Meta - ul. Senatorska w Warszawie naprzeciwko Teatru Wielkiego.
Zawody w konwencji bez draftingu!
Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem: 2 godziny, 45 minut
Bieg: 10,0 km. 2 pętle,  o długości 5,0 km. Trasa wytyczona w centrum miasta w najpiękniejszej części Warszawy przebiegająca, między innymi, przez Krakowskie Przedmieście , obok Pałacu  Prezydenckiego, Plac Teatralny, ul. Karową.
Limit ukończenia zawodów: 4:00 godziny
Strefa zmian T1  Parking w ośrodku Rewita WDW Rynia ul. Wczasowa 59,  Białobrzegi
Strefa zmian T2  Warszawa, ul. Senatorska naprzeciwko Teatru Wielkiego