Opłaty startowe

 

Enea 5150 IRONMAN Warsaw
pierwsze 500 pakietów  80 EURO 
kolejne 500 pakietów 100 EURO 
ostatnie 500 pakietów 120 EURO

 

Sztafety Enea 5150 IRONMAN Warsaw
do 30.04.2019  450 PLN
do 31.05.2019 600 PLN