Opłaty startowe

Enea 5150 Warsaw Triathlon - opłata startowa    
pierwsze 500 pakietów  80 EURO 
kolejne 500 pakietów 100 EURO 
ostatnie 500 pakietów 120 EURO