Opłaty startowe

Enea 5150 Warsaw Triathlon - opłata startowa    
Do 30.04.2017 r.  100 EURO 
Do 31.05.2017 r.  125 EURO 
Limit uczestników: 1500 osób