Rejestracja sztafet

 

 

Sztafety Enea IRONMAN 5150 Warsaw, 10 czerwca 2018 r.

Rejestracja zostanie uruchomiona 8 stycznia, o godzinie 13:00.

 

Rejestracja - instrukcje:
1. Rejestracja rozpoczyna się od podania przez kapitana nazwy sztafety oraz uregulowania opłaty startowej. 
2. Po zakończeniu rejestracji (wypełnienie formularza + opłata startowa), kapitan otrzymuje potwierdzenie rejestracji z kodem drużyny, który przekazuje pozostałym członkom sztafety.
3. Dwóch pozostałych uczestników w pierwszym kroku rejestracji podaje kod i dołącza do założonej przez kapitana drużyny. 
4. Rejestrację wszytkich zawodników należy bezwzględnie zakończyć do 31.05.2018 r. 
5. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.
Uwaga! Kapitan drużyny pokrywa całość opłaty startowej.

 

 

 

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 10 lutego 2018 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zadowami (tj. do 27 kwietnia 2018r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 27 kwietnia 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.