Rejestracja sztafety

Sztafety Enea 5150 Warsaw Triathlon, 11 czerwca 2017 r.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI

 

Rejestracja - instrukcje:
1. Rejestracja rozpoczyna się od podania przez kapitana nazwy sztafety oraz uregulowania opłaty startowej. 
2. Po zakończeniu rejestracji (wypełnienie formularza + opłata startowa), kapitan otrzymuje potwierdzenie rejestracji z kodem drużyny, który przekazuje pozostałym członkom sztafety.
3. Dwóch pozostałych uczestników w pierwszym kroku rejestracji podaje kod i dołącza do założonej przez kapitana drużyny. 
4. Rejestrację wszytkich zawodników należy bezwzględnie zakończyć do 31.05.2017 r. 
5. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail przesłany na adres podany w zgłoszeniu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika w portalu Slotmarket.pl.
Uwaga! Opłata startowa opłacana jest w całości przez kapitana drużyny.

Opłata startowa: 
- 450 PLN – do 30.04.2017 r.
- 600 PLN – do 31.05.2017 r. 

Dystans:
I zmiana: 1,5 km pływania
II zmiana: 40 km na rowerze
III zmiana: 10 km biegu

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat

Biuro zawodów - Plac Teatralny w Warszawie.
10.06.2017 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.

Wprowadzanie rowerów - Strefa zmian T1, sobota, 10.06.2017 r., 12:00 - 20:30    

Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 5 miesięcy przed zawodami (tj. do 11 stycznia 2017 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- do 2 miesięcy przed zawodami (tj. do 11 kwietnia 2017 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 2 miesiące przed zawodami (tj. po 11 kwietnia 2017 r.) opłata startowa nie jest zwracana.