Rezygnacja

Rezygnację z udziału w Enea IRONMAN 5150 Warsaw należy składać pisemnie na adres e-mail: info@5150warsaw.com.

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 10 lutego 2018 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zadowami (tj. do 27 kwietnia 2018 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 27 kwietnia 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, następny rok lub na inne zawody z serii 5150.