Rezygnacja

Rezygnację z udziału w IRONMAN 5150 Warsaw należy składać pisemnie na adres e-mail: info@5150warsaw.com.

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 16 lutego 2019 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- na 45 dni przed zadowami (tj. do 02 maja 2019 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 02 maja 2019 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, następny rok lub na inne zawody z serii 5150.